top of page
about-cada.jpg

ስለ ካዳ

የ CADA ተልዕኮ በቤት እና በወሲባዊ ጥቃት ሰለባዎች በትምህርት ፣ በጠበቃ እና በመጠለያ በኩል ደህንነትን እና ድጋፍን መስጠት ነው።

ታሪክ

ካዳ በተደበደበ የሴቶች ንቅናቄ ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ በርካታ የአከባቢ ሴቶች ጥረቶች ያደገ እንደ መሰረታዊ ትብብር ሆኖ ተቋቋመ። እ.ኤ.አ. በ 1979 ፣ የካናዳ መሥራቾች በማንካቶ አካባቢ ለቤት ውስጥ ጥቃት ሰለባዎች ደህንነት የመስጠት ዓላማን በማካተት የተካተቱትን አንቀጾች ፈርመዋል። በ 1981 ፣ ከማህበረሰባችን ድጋፍ እና የገንዘብ ድጋፍ ፣ ለመጀመሪያው የ CADA መጠለያ በሮች ተከፈቱ።

በ 1990 ዎቹ ውስጥ ፣ አካባቢው ከአገልግሎት ፍላጎት ጋር እያደገ ሲሄድ ፣ CADA በክልሉ ሁሉ ተስፋፋ። በ 1997 ፣ CADA አዲስ መጠለያ ገንብቷል ፣ ይህም በማህበረሰቡ ውስጥ የበለጠ ተጎጂዎችን እና በሕይወት የተረፉትን እንድናገለግል ያስችለናል።

ዛሬ ፣ CADA በደቡብ ማዕከላዊ ሚኔሶታ ውስጥ ባለ ዘጠኝ ካውንቲ ክልል ውስጥ አገልግሎቶችን ይሰጣል። እኛ በአንድ ጊዜ እስከ 22 ሴቶችን እና ሕፃናትን ማኖር የሚችል ሰባት የጥብቅና ጽ / ቤት ሥፍራዎች ፣ ሁለትKeep Me Safe ሥፍራዎች እና አንድ የአደጋ ጊዜ ደህንነት መጠለያ አለን።

የእኛ እሴቶች

ደህንነት

CADA በአደጋ ጊዜ መጠለያ አገልግሎቶቻችን እና በደህንነት እቅድ ከተጎጂዎች እና ከተረፉት ጋር ደህንነትን ያበረታታል።

ምስጢራዊነት

CADA ደንበኛን እና ድርጅታዊ ምስጢራዊነትን ያከብራል እንዲሁም ይደግፋል።

ኃይል መስጠት

የ CADA ተሟጋቾች ተጎጂዎች እና በሕይወት የተረፉ ሰዎች የራሳቸውን ጉዞ በሚመሩበት እና ተሟጋቾች ግለሰቦችን በሕይወታቸው እና በምርጫዎቻቸው ላይ ቁጥጥርን ለመጠበቅ በሚረዱበት ኃይል ላይ የተመሠረተ ተሟጋች ሞዴልን ይለማመዳሉ።

ብዝሃነት

ካዳ በአገልግሎት ባልተዳረጉ ጥረቶች እንዲሁም በድርጅቱ በሁሉም ደረጃዎች በማካተት እና በመወከል አማካይነት ዝቅተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙ ሰዎችን ለመድረስ ይፈልጋል።

ትብብር

CADA ለተጎጂዎች እና ለተረፉት ደህንነትን ለማሳደግ እና ጤናማ ማህበረሰቦችን ለመፍጠር ከኤጀንሲ አጋሮች እና ከማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር በቅርበት ይሠራል።

አባልነቶች እና ሽርክናዎች

bottom of page