top of page

በ CADA ውስጥ በጎ ፈቃደኝነት

ፈገግታዎችን እና የጭንቀት እፎይታን ለማጋራት ፈቃደኞች ነን ፣ ግን እኛ እንደሰጠን ብዙ እናገኛለን! ” - CADA በጎ ፈቃደኛ

get involved - volunteer_edited.jpg

የአሁኑ የበጎ ፈቃደኞች ዕድሎች

መጠለያ በጎ ፈቃደኛ

የመጠለያ በጎ ፈቃደኞች በመጠለያ ውስጥ እና በችግር ቀጠና ውስጥ ለተጎጂዎች አገልግሎት እና ድጋፍ ለመስጠት ከመጠለያ ተሟጋቾች ጋር በቅርበት ይሰራሉ። የመጠለያ በጎ ፈቃደኞች የ CADA የ 40 ሰዓት ወሲባዊ ጥቃት ተሟጋችነት ማረጋገጫ ሥልጠና ማጠናቀቅ እና ለ 6 ወራት አገልግሎት ለመስጠት ፈቃደኛ መሆን አለባቸው። የቀን እና የምሽት ዕድሎች አሉ!

መጠለያ በጎ ፈቃደኛ

የመጠለያ በጎ ፈቃደኞች በመጠለያ ውስጥ እና በችግር ቀጠና ውስጥ ለተጎጂዎች አገልግሎት እና ድጋፍ ለመስጠት ከመጠለያ ተሟጋቾች ጋር በቅርበት ይሰራሉ። የመጠለያ በጎ ፈቃደኞች የ CADA የ 40 ሰዓት ወሲባዊ ጥቃት ተሟጋችነት ማረጋገጫ ሥልጠና ማጠናቀቅ እና ለ 6 ወራት አገልግሎት ለመስጠት ፈቃደኛ መሆን አለባቸው። የቀን እና የምሽት ዕድሎች አሉ!

መጠለያ በጎ ፈቃደኛ

የመጠለያ በጎ ፈቃደኞች በመጠለያ ውስጥ እና በችግር ቀጠና ውስጥ ለተጎጂዎች አገልግሎት እና ድጋፍ ለመስጠት ከመጠለያ ተሟጋቾች ጋር በቅርበት ይሰራሉ። የመጠለያ በጎ ፈቃደኞች የ CADA የ 40 ሰዓት ወሲባዊ ጥቃት ተሟጋችነት ማረጋገጫ ሥልጠና ማጠናቀቅ እና ለ 6 ወራት አገልግሎት ለመስጠት ፈቃደኛ መሆን አለባቸው። የቀን እና የምሽት ዕድሎች አሉ!

ልገሳ አደራጅ

CADA ን መርዳት ለሚፈልግ ነገር ግን ቀጥተኛ አገልግሎት የበጎ ፈቃደኝነት ቦታን ለመፈለግ ይህ ታላቅ የበጎ ፈቃድ እድል ነው። የእኛ የልገሳ አስተዳደር በጎ ፈቃደኞች ለድርጅታችን የሚለገሱትን ሁሉንም እቃዎች ለመቀበል፣ ለመደርደር እና ለማደራጀት ይረዳሉ። የተገደበ የማከማቻ ቦታ አለን፣ እና ቦታችን ውጤታማ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ መዋሉን እና ነገሮችን በቅጽበት ለማግኘት ቀላል መሆናቸውን ማረጋገጥ ይችላሉ።

ልገሳ አደራጅ

CADA ን መርዳት ለሚፈልግ ነገር ግን ቀጥተኛ አገልግሎት የበጎ ፈቃደኝነት ቦታን ለመፈለግ ይህ ታላቅ የበጎ ፈቃድ እድል ነው። የእኛ የልገሳ አስተዳደር በጎ ፈቃደኞች ለድርጅታችን የሚለገሱትን ሁሉንም እቃዎች ለመቀበል፣ ለመደርደር እና ለማደራጀት ይረዳሉ። የተገደበ የማከማቻ ቦታ አለን፣ እና ቦታችን ውጤታማ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ መዋሉን እና ነገሮችን በቅጽበት ለማግኘት ቀላል መሆናቸውን ማረጋገጥ ይችላሉ።

ሌሎች ክህሎቶች ወይም ተሰጥኦዎች ካሉዎት ለደንበኞቻችን ወይም ለድርጅታችን ለማጋራት ከፈለጉ እባክዎን ያሳውቁን! ለምሳሌ ፣ ቀደም ሲል በጎ ፈቃደኞች የሙዚቃ እና የዮጋ ቡድኖችን አመቻችተዋል። የበጎ ፈቃደኞች የፀጉር ሥራ ባለሙያዎችም ለመጠለያ ነዋሪዎች የፀጉር ሥራ ይሰጣሉ። እጅን የሚሰጥ የተሳሳተ መንገድ የለም!

የበጎ ፈቃደኞች ቡድኖች

ካዳ አልፎ አልፎ የአንድ ጊዜ የበጎ ፈቃደኝነት ፕሮጀክት ፍላጎት ላላቸው ትላልቅ ቡድኖች እድሎች አሉት። የእርስዎ ኩባንያ ፣ ቤተክርስቲያን ፣ ድርጅት ወይም የተማሪዎች ቡድን በቡድን የበጎ ፈቃደኝነት ዕድል የሚፈልግ ከሆነ እባክዎን የእኛን የበጎ ፈቃደኞች አስተባባሪ ያነጋግሩ። 

የማመልከቻ ሂደት

በበጎ ፈቃደኝነት ላይ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች የበጎ ፈቃደኝነት ማመልከቻውን ማውረድ እና መሙላት እና ከቆመበት እና የሽፋን ደብዳቤ ጋር ለ CADA የበጎ ፈቃደኞች አስተባባሪ ማቅረብ አለባቸው-  hollym@cadamn.org

ማመልከቻዎን ከተቀበሉ በኋላ የምደባ ዕድል እንዳለን እንወስናለን። በ CADA አገልግሎቶች ስሱ እና ሚስጥራዊነት ምክንያት ሁሉንም ፈቃደኛ ሠራተኞች በጥንቃቄ ማጣራት አለብን። የበጎ ፈቃደኞች አመልካቾች ቃለ መጠይቅ ይደረግባቸዋል እና የ MN መምሪያ የሰብአዊ አገልግሎቶች ዳራ ምርመራ ማጠናቀቅ አለባቸው።

bottom of page