top of page

የማህበረሰብ ተሟጋችነት

የማህበረሰብ ተሟጋቾች ለቤት እና ለወሲባዊ ጥቃት ሰለባዎች ሰለባዎች ነፃ እና ምስጢራዊ ሀብቶች ናቸው። CADA በሰማያዊ ምድር ፣ በፌርሞንት ፣ በማንካቶ ፣ በኒው ኡልም ፣ በቅዱስ ያዕቆብ ፣ በቅዱስ ጴጥሮስ እና በዋሴካ ከተሞች ውስጥ የማህበረሰብ ተሟጋቾች አሉት።

 

የማህበረሰብ ጠበቃ ምን ያደርግልዎታል?

ተሟጋች የቤት ውስጥ ወይም የወሲባዊ ጥቃት ለሚደርስባቸው ሰዎች አማራጮችን ለመለየት ፣ መረጃን ለመስጠት እና አማራጮችን ለመለየት የሚረዳ ተጨባጭ ፣ የማይዳኝ ሰው ሊሆን ይችላል። በ CADA ፣ ተጎጂዎች እና በሕይወት የተረፉት በሕይወታቸው ውስጥ ባለሞያዎች እንደሆኑ እና ለቤተሰባቸው የሚበጀውን ያውቃሉ ብለው እናምናለን። ስለዚህ ተሟጋቾች ለአንድ ሰው ምን ማድረግ እንዳለባቸው አይናገሩም እናም ተጎጂዎችን እና በሕይወት የተረፉ ሰዎች የራሳቸውን ጉዞ እንዲመሩ ያበረታታሉ እናም በሚያደርጉት ውሳኔ ውስጥ ድጋፍ ይሰጣሉ።

ከስሜታዊ ድጋፍ እና ደህንነት ዕቅድ በተጨማሪ የማህበረሰብ ተሟጋቾች የተለያዩ የሕግ ተከራካሪ አገልግሎቶችን ሊያቀርቡ ይችላሉ። የፍትህ ስርዓቱ እጅግ ግራ የሚያጋባ ሊሆን ይችላል ፣ ስለዚህ ከጠበቃ ጋር መተባበር ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። ጠበቆች መብቶችዎን እና ያለዎትን አማራጮች እንዲረዱ ሊረዱዎት ይችላሉ። በተጨማሪም ፣ የማህበረሰብ ተሟጋቾች ሊረዱዎት ወደሚችሉ ሌሎች አገልግሎቶች እና ኤጀንሲዎች ሊጠቁሙዎት ይችላሉ።

LaDonna and Kim.jpg

የማህበረሰብ ተሟጋቾች የሚከተሉትን ማድረግ ይችላሉ-

ሚስጥራዊ እና ፍርድ አልባ ድጋፍን ያቅርቡ

ስለ የቤት ውስጥ ጥቃት ፣ ስለ ወሲባዊ ጥቃት ፣ ስለ ወሲባዊ ዝውውር እና ስለ ዱላ መረጃ ይስጡ

ለተጎጂዎች እና ለልጆች የግለሰብ ደህንነት ዕቅዶችን ለመፍጠር ይረዱ

የእገዳ ትዕዛዝ በመጻፍ እና በማቅረብ ይረዱ

የቤት ውስጥ ወይም የወሲብ ጥቃትን ለህግ አስከባሪ አካላት ሪፖርት በማቅረብ ይረዱ

በተጠቂ ወይም በሕይወት የተረፈ ሰው በመወከል ወይም በፍርድ ቤት ይሳተፉ 

ተጎጂውን በመወከል ፖሊስ ፣ ክስ ወይም ሌላ የስርዓት አጋሮችን ያነጋግሩ

የህዝብ ድጋፍን ፣ የምግብ ድጋፍን ፣ መጠለያን ወይም ሌሎች መሠረታዊ ፍላጎቶችን እንዲያገኝ ደንበኛን ይረዱ

የቤት ውስጥ ጥቃትን እና የወሲባዊ ጥቃት ድጋፍ ቡድኖችን ማመቻቸት

ለሆስፒታሎች ወይም ለሕግ አስከባሪ ማዕከላት የ 24 ሰዓት ቀውስ ምላሽ ያቅርቡ

የአከባቢዎን ጠበቃ ያግኙ

bottom of page